Змiст:
З розвитком аграрної галузі фахівцям для планування врожайності вирощуваних культур доводиться брати до уваги все більше чинників. Остаточний успіх роботи залежить від швидкості аналізу, актуальності, і своєчасності вибору і впровадження підходів, спрямованих на підвищення економічної ефективності.

Експрес-аналіз вмісту мікроелементів для коригування живлення рослин


На сьогоднішній день найбільш істотним обмежуючим фактором є вміст і співвідношення в рослині рухомих форм: макроелементів (азоту, фосфору, калію), мезоелементов (сірки, кальцію, магнію), мікроелементів (міді, цинку, заліза, марганцю, молібдену, кобальту).


В Україні дуже поширені карти моніторингу грунтів з метою визначення мінімального і максимального вмісту поживних елементів в них. Такі карти можна успішно використовувати в цілях довгострокового планування врожайності окремих видів культур на певних площах.

Слід розуміти, що найбільш об'єктивним показником є ​​не рівень вмісту елементів у витяжці з грунту, а значення концентрації елементів в рослині. flask_bright.png


Аналіз зразків рослин доцільно виконувати на основі експрес-вимірювання вмісту в них мікроелементів. Отримана таким чином інформація на найближчі три доби після відбору проби служить підставою для внесення змін до живлення рослин.


Після визначення мінімального вмісту в рослині поживних мікроелементів в схему харчування вноситься скоригована їх доза. Саме це значення с/г культури отримуватимуть шляхом позакореневого підживлення в критичні фази росту та розвитку і тим самим формувати свою врожайність.


Застосування експрес-аналізу дозволяє:

  1. Зменшити витрати на використання добрив в якості позакореневих підживлень.
  2. Відкоригувати харчування рослин в критичних фазах росту, внести в строк потрібну кількість добрив і домогтися максимальної врожайності культур.
  3. Скласти план використання необхідних поживних елементів на майбутній рік.

Проаналізувати рослинні зразки можна різними методами: атомно-адсорбційної спектроскопії (ААС), емісійної спектроскопії (класичний вид аналізу), спектрофотометрії розчинів та ін.

В останні роки все більшої популярності набирають методи експрес-аналізу, які не потребують приготування окремих розчинів і дозволяють одночасно визначити всі компоненти.

Фахівцями НВЦ "РЕАКОМ" в роботі застосовується метод РФА, на основі якого виконується аналіз концентрації всіх мікроелементів, що містяться в твердому зразку рослини. news_flask.png


Для проведення аналізу замовнику досить передати нам зразок надземної частини рослини. В результаті він отримує інформацію про вміст у ньому мікроелементів і професійні рекомендації по внесенню протягом 1-3 діб хелатних добрив для конкретної с/г культури. З отриманням наших рекомендацій у вас з'являється можливість більш повно використовувати потенціал вирощуваних вами культур і оброблюваних грунтів.


З замовленням продукції "РЕАКОМ" з розрахунку використання на площах понад 150 га наші клієнти разом з постачанням препаратів отримують дані експрес-аналізу і рекомендації безкоштовно.

Образец анализа.jpgсхема 1.jpgсхема 2.jpg